Privacyverklaring

Privacyverklaring          

inclusief toepassing AVG 25-05-2018      Inwerkingtreding  24 mei 2018

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij zullen niet altijd alle gegevens verwerken. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreek door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of zelfs moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Autobedrijf Mo-Tech in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Autobedrijf Mo-Tech gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Voor het plannen van een onderhoudsafspraak verwerken wij de bedrijfsnaam, uw NAW-gegevens, voertuiggegevens, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u vraagt deze gegevens te verwijderen.
 • Voor relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt verwerken wij uw NAW-gegevens, voertuiggegevens, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u vraagt deze gegevens te verwijderen.
 • Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Wij verwerken uw IP adres en hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.
 • Voor het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • Voor het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Autobedrijf Mo-Tech, haar relaties en haar medewerkers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.

 

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Autobedrijf Mo-Tech zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verreikt worden.

 

 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website, ons een e-mail te sturen via info@autobedrijfmotech.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-30144434 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Identificatieplicht is hier van toepassing.

 

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsadres:                   Celsiusstraat 5a, 6902 PV Zevenaar

KVK:                                      71294902

Telefoonnummer:          0316-240 615 / 06-301 444 34

Postadres:                          Celsiusstraat 5a, 6902 PV Zevenaar

E-mailadres:                      info@autobedrijfmotech.nl

Website:                             http://autobedrijfmotech.nl

 

 

Beveiliging

De bescherming van uw gegevens wordt serieus genomen. Er worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij ontevredenheid van onze beveiligingsmaatregelen verzoeken wij u graag om contact op te nemen met ons.

 

 

X